Informacije

Javno komunalno preduzeće ’’Vodovod’’ Cazin je nakon podjele JP ’’Komunalije’’ registrovano kod Kantonalnog suda u Bihaću, rješenjem broj: U/l-596/03 od 13.05. 2003. godine. Matični registarski broj broj subjekta upisa je: 1-5007-00.

Općinsko vijeće Cazin je svojom odlukom broj: 01/V-05-4029/05 od 31.05. 2005. godine izvršilo usklađivanje ranije Odluke o organizovanju JKP ’’Vodovod’’ Cazin od 23.11. 2002. godine sa Zakonom o privrednim društvima (Službene novine FBiH, broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02 i 29/03) i Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH (Službene novine FBiH, broj 8/05).

Kod Kantonalnog suda u Bihaću dana 04.07.2005. godine je izvršen upis ovog usklađivanja promjene firme i oblika, tako da je sadašnji naziv firme: Javno komunalno preduzeće ’’Vodovod’’ d.o.o. Cazin.

Telefon
Facebook profil ili stranica
Adresa
Lojićka bb
77220 Cazin

Fotografije (4)

tb_j1647648491423_22089708_342968692795354_83625316288271903

tb_j1647648491423_22089708_342968692795354_83625316288271903

tb_j164764849184_217811573_266959735231540_55826726093604402

tb_j164764849184_217811573_266959735231540_55826726093604402

tb_j1647648491552_81434244_802245576867661_68385524345628262

tb_j1647648491552_81434244_802245576867661_68385524345628262

tb_j1647648492629_IMG_1657-1024x768.jpg

tb_j1647648492629_IMG_1657-1024x768.jpg

Video (1)

Prvi biljni uređaj za prečišća

Prvi biljni uređaj za prečišća