Informacije

Nova zgrada JU „GIMNAZIJE“ Cazin se prostire na 4400 m2 , od toga 6 dunuma obuhvata vanjski dio a 4 dunuma samu zgradu. Škola posjeduje dva vanjska igrališta i sportsku dvoranu. Svi vanjski dijelovi su osvijetljeni reflektorima, a školska sala (dimenzija 18 x 32 m) napravljena je po savremenim školskim standardima. Sportska oprema je od Elana (koju smo dobili iz Slovenije). Ono što je učenicima posebno zanimljivo je to što je sala opremljena zvučnim razglasom (4 x 250 W), a i u svlačionicama se nalaze tuševi. U sali je prisutno i podno grijanje. Sto se tice grijanja ostatka škole, ono je na tečna i kruta goriva i to sve po najboljim standardima! Škola ima prizemlje i dva sprata, ima telefonsku centralu (koja je pristupna za administraciju, portire, dva dežurna učenika) i kuhinja.Prizemlje čini: Školski hol, kabinet za muzičku, likovnu kulturu, sociologiju, logiku, filozofiju te kabinet biologije, svlačionice, u desnom dijelu se nalazi administracija i caffe kuhinja (jedino mjesto gdje je dopuštena upotreba duhanskih prerađevina).

Poprilično prostrani hol sa plazmom na zidu služi za održavanje sjednica, nastavničkih vijeća, vijeća učenika i roditelja. U holu se planiraju i održavaju časovi Odjeljenske zajednice. Nastava je kabinetska. Kabinet za muzičku i likovnu kulturu u kojem se odvijaju i redovni časovi iz sociologije, filozofije i logike se posebno ističe. On je kulturno-umjetničkog karaktera. Povezan je sa holom tj. Ima direktan pristup. U kabinetu su postavljeni posebni stolovi tzv.crtački stolovi.

Na prvom spratu nalaze se kabinet hemije, informatike, matematike i fizike, a na drugom društveni predmeti. Kabinet informatike i hemije je dobro opremljen. Table su sastavljene iz dva dijela: zeleni dio (2,40 x 1,20) i bijeli dio (1,20 x 1,20)koji je za video projekcije ili flomastere. Sanitarije su na svakom spratu, dok se na prizemlju nalazi i WC za invalidna lica. JU „Gimanzija“ Cazin je prva škola na općini Cazin u kojoj je postavljen video nadzor od 39 kamera koje obuhvataju cjelokupnu školsku zgradu iz vana i unutra.

Telefon
Facebook profil ili stranica
Adresa
Žrtava Domovinskog rata bb,
77220 Cazin

Fotografije (4)

tb_j164883349091_153734698_1287818451603851_1793993577386924

tb_j164883349091_153734698_1287818451603851_1793993577386924

tb_j1648833490134_gimnazija5.jpg

tb_j1648833490134_gimnazija5.jpg

tb_j1648833490572_gimnazija.jpg

tb_j1648833490572_gimnazija.jpg

tb_j1648833490551_download_4.jpg

tb_j1648833490551_download_4.jpg