Informacije

Služba hitne medicinske pomoći je služba koja radi svakim danim 24 sata. Rad službe organiziran po sistemu 12-24-12-48.

Telefon
Adresa
Indire Pjanić 28,
77220 Cazin