Javno komunalno preduzeće ’’Čistoća’’ Cazin je nakon podjele JP ’’Komunalije’’ registrovano kao samostalno privredno društvo kod Kantonalnog suda u Bihaću, rješenjem broj: U/l-601/03 od 13.05.2003. godine. Matični registarski broj subjekta upisa je: 1...
Tagged in: cistoca