Nova zgrada JU „GIMNAZIJE“ Cazin se prostire na 4400 m2 , od toga 6 dunuma obuhvata vanjski dio a 4 dunuma samu zgradu. Škola posjeduje dva vanjska igrališta i sportsku dvoranu. Svi vanjski dijelovi su osvijetljeni reflektorima, a školska sala (dimenzija...