Javno komunalno preduzeće ’’Vodovod’’ Cazin je nakon podjele JP ’’Komunalije’’ registrovano kod Kantonalnog suda u Bihaću, rješenjem broj: U/l-596/03 od 13.05. 2003. godine. Matični registarski broj broj subjekta upisa je: 1-5007-00. Općinsko vijeće...
Tagged in: vodovod